หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
21-12-2566   345
20-07-2566   454
17-06-2565   786
21-04-2565   1033
07-03-2565   954
03-03-2565   972
04-02-2565   960
02-02-2565   998
12-01-2565   958
30-09-2564   964
29-09-2564   1006
17-09-2564   947
31-05-2564   1331
08-02-2564   1155
09-12-2563   1118
ทั้งหมด 20 ไฟล์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th