หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
17-06-2565   250
21-04-2565   409
07-03-2565   378
03-03-2565   409
04-02-2565   377
02-02-2565   466
12-01-2565   445
30-09-2564   494
29-09-2564   500
17-09-2564   495
31-05-2564   871
08-02-2564   674
09-12-2563   632
02-11-2563   647
01-07-2563   1019
ทั้งหมด 32 ไฟล์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th