หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
20-07-2566   157
17-06-2565   533
21-04-2565   695
07-03-2565   659
03-03-2565   678
04-02-2565   660
02-02-2565   726
12-01-2565   718
30-09-2564   737
29-09-2564   758
17-09-2564   740
31-05-2564   1112
08-02-2564   933
09-12-2563   900
02-11-2563   908
ทั้งหมด 33 ไฟล์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th