ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

04 กุมภาพันธ์ 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1002 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักสากลเพื่อจะได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 18.00 น. ทาง Zoom Video Conferencing
 
          มหาวิทยาลัย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ดังกล่าว ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อ สมัครเข้าร่วมโครงการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook