หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันที่เผยแพร่
25-01-2567
27-11-2566
27-11-2566
26-06-2566
06-06-2566
06-06-2566
22-09-2565
23-06-2565
30-04-2565
20-04-2565
20-03-2565
18-02-2565
30-01-2565
30-01-2565
30-01-2565
ทั้งหมด 40 ไฟล์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th