หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
21-12-2566   401
20-07-2566   501
17-06-2565   828
21-04-2565   1081
07-03-2565   1007
03-03-2565   1021
04-02-2565   1001
02-02-2565   1040
12-01-2565   997
30-09-2564   1003
29-09-2564   1052
17-09-2564   990
31-05-2564   1374
08-02-2564   1195
09-12-2563   1164
ทั้งหมด 20 ไฟล์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th