ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564

09 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1165 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพีระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.dru.ac.th และลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ http://gg.gg/n2gbb ภายในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
แชร์ข่าวนี้บน facebook