ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

02 กุมภาพันธ์ 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1041 ครั้ง
          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Live Streaming ลงทะเบียนผ่าน Qr Code ด้านบน หรือ https://webcast.live14.com/nescast2022/ (รับจำนวนจำกัด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิจัย รพ.รร.6/วพม. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) Email : dmu_pcm@hotmail.com  โทรศัพท์ 02-354-3981 เว็บไซต์ : https://webcast.live14.com/nescast2022
แชร์ข่าวนี้บน facebook