ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการเขียนโครงการวิจัย เพื่อยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

03 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1022 ครั้ง
          ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการเขียนโครงการวิจัย เพื่อยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา  ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน  1,000  บาท ลงทะเบียนได้ที่ www.pha.nu.a.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มีนาคม 2565 รับจำนวนจำกัด
แชร์ข่าวนี้บน facebook