โครงการจัดประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

2019 APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]