หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันที่เผยแพร่
18-02-2565
09-09-2564
19-08-2564
20-05-2564
25-02-2564
27-10-2563
24-07-2563
13-03-2563
30-10-2562
22-08-2562
10-06-2562
30-05-2562
30-04-2562
15-12-2561
27-09-2561
ทั้งหมด 23 ไฟล์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th