ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

02 เมษายน 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 367 ครั้ง
          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม 2567 – 23 เมษายน 2567 ปิดรับเวลา 15.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.)

          กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”
          แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”
 
          ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=15665 และ ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11850แชร์ข่าวนี้บน facebook