ข่าวประชาสัมพันธ์

สอวช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาในงานให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

22 มีนาคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 205 ครั้ง
          สอวช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาในงานให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หัวข้อการเสวนา นโยบายและความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการทางวิชาการสำหรับสถาบันอุึดมศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30-13.00 น. ลงทะเบียนร่วมงานที่ https://www.nxpo.or.th/publicprocurement_reg    
          Zoom meeting 
          Meeting ID : 947 8101 4574
          Passcode : 057882

   
แชร์ข่าวนี้บน facebook