ข่าวประชาสัมพันธ์

สกสว. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสำคัญประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568

20 มีนาคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 194 ครั้ง
          สกสว. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสำคัญประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568 โดยมีเอกสารดังนี้

สรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ 2566 - 2570 ฉบับปรับปรุง
 
แผนงาน และ PMU หลักที่รับผิดชอบของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
25 แผนงาน (P) ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570
---------------
#สกสว #TSRI
#เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กองทุนววน
#oneววนแชร์ข่าวนี้บน facebook