ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 18 เมษายน 2567 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) แผนงาน N7 (S1P4) และ N8 (S1P4)

11 มีนาคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 170 ครั้ง
          แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) แผนงาน N7 (S1P4) และ N8 (S1P4) ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 (ปิดรับข้อเสนอเวลา 17.00 น.) รับฟังรายละเอียดกรอบโจทย์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการ และการเสวนา “แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโลก กับอนาคตงานวิจัยไทย” ได้ในวันที่ 18 เม.ย. 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ID: 880 0110 6773
 
สอบถามเกี่ยวกับทุนวิจัยภายใต้แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพได้ที่ 
สำนักประสานงานชุดโครงการ พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข.
E-mail: Energy.pmuc@gmail.comแชร์ข่าวนี้บน facebook