ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

29 กุมภาพันธ์ 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 187 ครั้ง
กำหนดระยะเวลา
     1. ประกาศประชาสัมพันธ์ และยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) วันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย. 2567
     2. พิจารณาข้อเสนอโครงการ วันที่ 1 พ.ค.-31 พ.ค. 2567
     3. ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น วันที่ 4 มิ.ย. 2567
 
การยื่นข้อเสนอโครงการ
     ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) โดยผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลและยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ Word ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 027 9701 ผู้ประสาน ได้แก่ นายวศพล ฉัตรเกตุ ต่อ 9057, นางสาวกฤษณา ใจวัน ต่อ 9054 และนางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข ต่อ 9059 กรณีถ้ามีข้อขัดข้องทางเทคนิค/การคีย์ข้อมูลผ่านระบบ NRIIS สามารถติดต่อผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 097 107 9090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS หรือ Email: nriis@nrct.go.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook