ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ประจำปี 2567

12 มกราคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 575 ครั้ง
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ประจำปี2567
รายละเอียด-->> https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jiteแชร์ข่าวนี้บน facebook