ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฉบับประชาชน

08 มกราคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 311 ครั้ง
คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฉบับประชาชน
 
          สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองการประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาในทางเทคนิค การได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความได้เปรียบในทางการค้า เพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ การเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะหลายประการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้จัดทำคู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรฉบับประชาชน สำหรับประกอบการเตรียมเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจการเขียนคำขอฯ และสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง
 
          ดาวน์โหลดคู่มือได้ฟรีที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
          ติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1368


ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.ipthailand.go.th/th/patent-0110.html
แชร์ข่าวนี้บน facebook