ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8

04 มกราคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 207 ครั้ง
          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วม “โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation, JFS)” ในการประกาศรับสมัครทุน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”
 
          หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ
          วช. จะเปิดรับสมัครทุนในหัวข้อหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” โดยให้ความสนใจในประเด็น (sub-topics) ต่อไปนี้
          • การบูรณาการการเกษตร (ไม่ครอบคลุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การชลประทาน) และความมั่นคงทางอาหารสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (The integration of agriculture (water-related projects e.g., irrigation, shall not be           funded under this topic) and food security into circular economy)
          • การจัดการของเสีย/การกำจัด/ของเหลือใช้ และการรีไซเคิล รวมถึงพลังงานชีวมวล (Waste/disposal/leftover management and recycling including biomass energy)
          • เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ และการสำรวจระยะไกลเพื่อลดของเสีย (Advanced sensor technologies, artificial intelligence and remote sensing for waste minimization)
          • พลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและยา (Bio plastic focusing on food and pharmaceutical packaging)
 
          ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน
          1) เป็นโครงการร่วมของนักวิจัยอย่างน้อย 3 ประเทศ ในรูปแบบ 2+1 จากทั้งในอาเซียนและสหภาพยุโรป (2 ประเทศจากสหภาพยุโรป กับ 1 ประเทศ จากอาเซียน หรือ 2 ประเทศ จากอาเซียน กับ 1 ประเทศจากสหภาพยุโรป) และหน่วยงานให้ทุนจะให้ทุนกับนักวิจัยของประเทศตนเองตามกฎ/ระเบียบของ ตนเองโดยไม่มีการให้ "เงินข้ามพรมแดน"
          2) วช. จะสนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยไทย ไม่เกิน 3 โครงการๆ ละไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี/โครงการ โดยมีระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน)
 
          การสมัครและการส่งข้อเสนอการการวิจัย
          1) ทีมนักวิจัยร่วมกันจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพียง ๑ ข้อเสนอการวิจัย/ทีม โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มของโครงการฯ และให้สมาชิกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก (Project Coordinator) จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ JFS ที่เว็บไซต์ https://ptoutline.eu/app/JFS23STI ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
          2) เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจากสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์ (Scientific council) ของโครงการ JFS แล้ว ให้นักวิจัยไทยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและแนบไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2568 ในรูปแบบ PDF พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “รอผู้ร่วมวิจัยยืนยัน” หรือ “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS)
 
          ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 


ลิงก์เพิ่มเติม : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11807
แชร์ข่าวนี้บน facebook