ข่าวประชาสัมพันธ์

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

01 ธันวาคม 2566   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 189 ครั้ง
          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ต้นแบบ นักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567  เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2566 ภายใน 18.00 น. ทาง www.nriis.nrct.go.th
          ในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
          - วิศวกรรมและเทคโนโลยี
          - มนุษยศาสตร์
          - วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
          - เกษตรศาสตร์
          - วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11784
แชร์ข่าวนี้บน facebook