ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอรอบที่ 2 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล

01 ธันวาคม 2566   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 216 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)” เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศผ่านการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          ช่วงเวลารับข้อเสนอ      ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.)
          การยื่นข้อเสนอฯ          ผ่านระบบ NRIIS
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ข้อมูลด้านทุนวิจัย  โทร. 089-740-6006 หรือทางอีเมล panee.n@nrctrobot.com ข้อมูลด้านระบบ NRIIS  กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook