ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 3

10 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 1045 ครั้ง
 
          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 3 ในพื้นที่ตำบลที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นั้น
 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้รับจ้างงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 3 ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 แชร์ข่าวนี้บน facebook