ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 2

30 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 2363 ครั้ง
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 2 ในพื้นที่ตำบลที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้รับจ้างงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 2 ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook