ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เพื่อคัดกรองเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 18 กุมภาพันธ์ 2565

02 กุมภาพันธ์ 2565   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 16004 ครั้ง
          เชิญผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เพื่อคัดกรองเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังแนบ 

          * หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทำสัญญาจ้างและจ้างงานได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว เท่านั้น


ข้อมูลหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ลิงก์เพิ่มเติม : https://shorturl.asia/oKLFt
แชร์ข่าวนี้บน facebook