ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 08  กันยายน  2565
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 210 ครั้งขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ผ่านโปรแกรม Zoom  ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น.
 
วิทยากรโดย
 - ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย 
   ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - คุณพันทนา คำเขียว
   ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
หัวข้อการบรรยาย
   1. ลิขสิทธิ์เเละการนำไปใช้งาน
   2. ชื่อหรือโลโก้ที่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
   3. การได้รับความคุ้มครองในงานออกเเบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2565
   ลิงค์ลงทะเบียน: https://forms.gle/2aYQH6XveimuFm4A8