ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน บพข. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

วันที่ 19  มิถุนายน  2565
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 89 ครั้ง           การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน บพข. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564  พบกันวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.30 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ดูกำหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (รับจำนวน 500 ท่าน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 02-109-5432 ต่อ 896 (คุณชัยวัฒน์) E-mail: chaiwat.sin@nxpo.or.th