แจกันเซรามิกส์ แบบที่ 1
Card image cap

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ 83466
ชื่อผู้ทรงสิทธิ : รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล
หน่วยงานต้นสังกัด : สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน : จากความประทับใจในลวดลายการประดับตกแต่งผนังและซุ้มประตู บริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง และลวดลายการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย วิธีการขึ้นรูปแบบขดเป็นรูปทรงแจกันประยุกต์จากรูปทรงเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหายโบราณ โดยใช้ดินสำเร็จรูป ปั้นขึ้นรูปด้วยมือ ต่อลายบริเวณปากแจกันด้วยลายขดหอย เผาเคลือบสีครีมที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาประดับตกแต่งลายด้านนอกโดยการร้อยเป็นตาข่ายเซรามิกส์ด้วยดินพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลกสีน้ำตาลเข้ม
จุดเด่นของผลงาน : ลวดลายแจกันเซรามิค ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายการประดับตกแต่งผนังและซุ้มประตู บริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง และลวดลายการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย โดยลวดลายขึ้นรูปแบบขดเป็นรูปทรงแจกัน เหมาะแก่ผู้มีรสนิยมที่เรียบหรู ดูทันสมัยและคลาสสิคในคราวเดียวกัน


ดาวน์โหลด