ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมทำสัญญา กับงานวิจัย

18 ตุลาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 436 ครั้ง
ประกาศ ! ขอเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดังรายนามต่อไปนี้ ร่วมทำสัญญา กับงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ อาคาร ศรีพิบูล (ชั้น 2)
ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
แชร์ข่าวนี้บน facebook