ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

14 ตุลาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 406 ครั้ง


โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ศึกษารายละเอียดและสมัครทุน พวอ. ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  http://rri.trf.or.th

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

     0-2278-8200 ต่อ 8369

     0-2278-8200 ต่อ 8351-53

     0-2278-8200 ต่อ 8380-82

     0-2278-8226

โทรสาร

     0-2298-0452

Email : trfrri@trf.or.th

FB fanpage : @trfrri

Line ID : @trfrri
แชร์ข่าวนี้บน facebook