ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองประเภทอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

24 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 229 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฟักเอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองประเภทอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เรื่อง อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเดินแบบทรงเหลี่ยม ที่ได้รับใบ grant จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แชร์ข่าวนี้บน facebook