ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยร่วมตอบแบบสำรวจศักยภาพนักวิจัย

13 ตุลาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 462 ครั้ง


ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยร่วมตอบแบบสำรวจศักยภาพนักวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพให้ตรงตามความต้องการ โดยมุ่งเน้นการยกระดับนักวิจัยแบบก้าวกระโดด โดยจะมีการใช้งบประมาณเงินกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้ตรงเป้าและ สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแค่ท่านเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้ goo.gl/V2wdmY หรือ https://docs.google.com/…/1Pll2eHzT9gArDykDzZwYHR…/viewform…

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบ สอบถาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ท่านให้มาจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพนัก วิจัยต่อไป

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook