ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

13 เมษายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 274 ครั้ง
ขอเเสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 ได้แก่
1. เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ตาลโตนดของชุมชมตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2. เรื่อง การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กฤติมา อินทะกูล วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นลิงก์เพิ่มเติม : https://nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2265
แชร์ข่าวนี้บน facebook