ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

25 มีนาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 143 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด "การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9" ภายใต้หัวข้อ "ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน ๔๕ ปี : การแบ่งปันประสบการณ์และการร่วมมือในอนาคต" ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่

           การสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย 1 หัวข้อย่อย ได้แก่
 
              - มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ในอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations)
              - การเรียนรู้จากจีนในด้านการขจัดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in Poverty Alleviation)
              - การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
              - รูปแบบการพัฒนาของจีน (China Model)
              - ผลกระทบของสงครามการค้า (US vs China) : ไทย-จีนจะร่วมกันพัฒนาอย่างไร (Effect of trade war (US vs China): How can Thailand and China organize joint development?)
              - พัฒนาการของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง ผ่านชาวจีนโพ้นทะเล (Development of BRI through the overseas Chinese)
 
ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำ
1) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในไฟล์ .docx หรือ .doc และ .pdf
2) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น ในไฟล์ .docx หรือ .doc และ .pdf พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายัง thaichinesecenter@gmail.com ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02561 2445 ต่อ 325,307

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร


ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.vijaichina.com/events/1719
แชร์ข่าวนี้บน facebook