ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19 กุมภาพันธ์ 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 173 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรุ้ด้านการวิจัย บริการวิชาการ  ดังนั้นมหาวาทยาลัยมหาสารคามจึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขีัยนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.thลิงก์เพิ่มเติม : http://journal.msu.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook