ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563

31 มกราคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 126 ครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nrct.go.th/fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E
แชร์ข่าวนี้บน facebook