ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 12

31 มกราคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 626 ครั้ง
          ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  (Symposium) ครั้งที่ 12 ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
          ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไปส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.ubru.ac.th/spoลิงก์เพิ่มเติม : http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/
แชร์ข่าวนี้บน facebook