ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

15 มกราคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 310 ครั้ง
          แจ้งนักวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนากำลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนตามประกาศฯ โดยมีกำหนดการตามแนบมานี้
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook