ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course )

06 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 605 ครั้ง
          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ และทราบแนวปฏิบัติในตามมาตฐานการปกป้องอาสาสมัครทางการวิจัยอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน นั้น
          ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course ) ในวันพุธที่  8  มกราคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (กำหนดการดังแนบ) โดยขอความอนุเคราะห์นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิงค์ shorturl.at/puKMU หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน ภายในพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจักได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้รับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด 50 คน ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม >> คลิก <<
แชร์ข่าวนี้บน facebook