ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัย-ประชาชื่น" ประจำปี 2563

04 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 609 ครั้ง
     ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัย-ประชาชื่น" ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  
     ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคทม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02504 7589 หรือทาง E-mail : stouconference@gmail.comลิงก์เพิ่มเติม : http://ird.stou.ac.th/stouconference/
แชร์ข่าวนี้บน facebook