ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

01 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 460 ครั้ง
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "The 4th International Conference of Multidisciplinary Approache on UN Sustainable Development Goals : UNSDGs2020" ในระหว่างวันที่ 18-19 มินถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุม โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2020/  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


ลิงก์เพิ่มเติม : http://dept.npru.ac.th/unsdgs2020/
แชร์ข่าวนี้บน facebook