ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

28 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 321 ครั้ง
          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประกาศรับสมัครบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ราย แบ่งออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)  และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

          บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)    ได้แก่    นางสาวรัตนา       นาคสิงห์
  2. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)      ได้แก่    นางสาวสุภาพร      กลิ่นนาค

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://my.su/ija9l
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook