ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

27 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 231 ครั้ง
         เรียน นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม ****จาก ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น  ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) **** 
 ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยทุกท่านเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพา และโครงการวิจัยที่ท่านจะนำมาพัฒนาการเขียน Protocol หรือ โครงการที่ท่านจะนำมาฝึกเขียน มาในวันดังกล่าวด้วยครับ  เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 8.30 -9.00 น. นะครับ   ขอบคุณครับ
****หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นายชนกันต์  พันธ์อุดม 087-7633787   หรือเบอร์ภายใน 7230แชร์ข่าวนี้บน facebook