ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

29 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 295 ครั้ง 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :  บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
  บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
  บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
  แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept.docx
  แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept.pdf
  Timeline งบประมาณ ด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การจำแนกประเภททุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objtives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565
  การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564
  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook