ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

01 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 473 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และอาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีเขตเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 03570 9097, 097270 8866 โทรสาร 03570 9097 อีเมล์ : rdi@gmail.com ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ (Abstract) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.ruscon.rmutsb.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook