ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

25 สิงหาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 511 ครั้ง


การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียด คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook