ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019

30 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 641 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ  The Association of the Universities of Asia and the Pacific (AUAP) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – The Challenging Role of Higher Education Institutions” ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหัวข้อการประชุมดังนี้
          1 The Health Sciences Cluster: Technology Advancements in Medical Treatments to Deal with Diseases Rendered by Climate Change
          2 The Science and Technology Cluster: Cleaner and Greener Environment for a Safer World
          3 The Social Sciences Cluster: Raising Realization and Awareness towards Climate Change
          
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใคร่ขอเชิญคณะจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท หากลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และหากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท   ทั้งนี้สามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 0 5596 1647, 05596 1643 หรือ http://www.auap2019.nu.ac.th/ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.auap2019.nu.ac.th/home.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook