ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ.2564

11 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 593 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ  พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันนี้ และปิดรับข้อเสนอแผนงานวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถส่งข้อเสนอแผนงานด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยส่งต้นฉบับข้อเสนอแผนงาน จำนวน 3 ฉบับ พร้อม cd 1 แผ่น เป็น file word และ pdf ณ ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารศรีพิบูล โทรศัพท์ ภายใน 7230 โทรศัพท์ 0 5526 7038

          ดาวน์โหลดเอกสาร
               - นิยามศัพท์
               - คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทำแผนงาน ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ
               - แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (pdf)
               - แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (docx)
               - แผน ววน.

         
แชร์ข่าวนี้บน facebook