ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

03 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 248 ครั้ง
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
   การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
     หัวข้อ ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
     หัวข้อ ภัยพิบัติ
ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf
002_เอกสารแนบท้ายประกาศรับทุน .pdf
003_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.pdf
004_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัยโครงการวิจัย.pdf

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2247
แชร์ข่าวนี้บน facebook