ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

02 สิงหาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 744 ครั้ง


ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2559 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 นั้น 

ในการนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีผลการพิจารณา

 ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการสนับสนุนจะทำสัญญารับทุนกับหน่วยบริหารทุนต่อไป 

ติดต่อสอบถาม 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 838 E-mail: trainer.nrct@gmail.com

 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook