ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

20 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 847 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีประสงค์จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที 9 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว โดยส่งบทความได้ที่ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054 46666 ต่อ 1047 มือถือ 08 2629 1970 E-mail: prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/ 

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.prc.up.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook