ข่าวประชาสัมพันธ์

สกสว. ประกาศ "เลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564"

15 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 306 ครั้ง
สกสว. ประกาศ

"เลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564"

จากวันที่ 15 สิงหาคม 2562

มาเป็นวันที่ 

>>>> 21 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 <<<<<

 

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียด

และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

 

https://drive.google.com/open?id=1NA52gh3bVk-AHUeg2RdOOfApGOTLnDcw

 

#สกสว.

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

#TSRI

#ThailandScienceResearchAndInnovation

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook