ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 " ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

24 กรกฏาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 667 ครั้ง


การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 " ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook